Kinh tế xã hội Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Sau khi khảo sát tình hình kinh tế xã hội ở một số tỉnh và thành phố trong cả nước, kết hợp lí luận với các kinh nghiệm thực tế, chúng tôi xin vắn tắt trình bày một số đánh giá và kiến nghị giải pháp như sau:

Đ. CÁC ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN:

Đ1. Ý thức chấp hành luật pháp của người dân và các công chức hành pháp còn yếu kém.

Đ2. Các quy định của hệ thống pháp luật còn nhiều chỗ sơ hở, thậm chí mâu thuẫn.
Đ1+2 dẫn đến nạn trục lợi cá nhân và tham nhũng của nhiều công chức tha hóa.

Đ3. Nhiều chủ trương chính sách của Nhà nước còn chỉ dừng lại ở chỗ hô hào chung chung mà không có biện pháp thực hiện cụ thể và chi tiết.

Đ4. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, thành phần chiếm 80% dân số Việt Nam còn ở mức thấp. Chúng ta chưa chú trọng phát triển cân đối chăn nuôi với trồng trọt nên khẩu phần thức ăn của dân Viết Nam chưa hợp lí: ít đạm nhiều bột.

Đ5. Sản xuất nông nghiệp đang ở trong tình trạng manh mún và tự phát, nông dân chưa học được các kiến thức cơ bản của kinh tế thị trường. Bài toán “Cây gì + con gì + như thế nào” đang được giải bằng phương pháp bắt chước máy móc.

Đ6. Các nguồn tài nguyên quốc gia chưa được khai thác hiệu quả và sử dụng hợp lý. Trong đó đặc biệt chưa coi trọng việc tận dụng dòng chảy của các con sông vào giao thông vận tải du lịch và lãng phí nguồn tài nguyên dầu khí.

Đ7. Tình trạng coi bằng cấp quan trọng hơn năng lực đã và đang dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng trong quản lý Nhà nước và phát triển sản xuất kinh doanh.

Đ8. Hệ thống quản lý Nhà nước quá cồng kềnh, quá phức tạp dẫn đến sự lãng phí lớn nguồn tài nguyên trí tuệ Quốc gia và tạo điều kiện cho tham nhũng hoành hành và phát triển ngày càng tinh vi hơn.

Đ9. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nắm trong tay phần lớn vốn đầu tư của nền kinh tế nhưng đa số hoạt động có hiệu quả thấp do trình độ yếu kém về quản lý và tinh thần trách nhiệm chưa cao của các cán bộ lãnh đạo.

G. KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ:

GI. Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành kỷ cương phép nước trong nhân dân và trong đội ngũ công chức. Trừng phạt kiên quyết, đúng người đúng tội đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật.

G2. Rà soát và hòan chỉnh lại tòan bộ hệ thống pháp luật, trong đó bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp, Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Luật Bầu cử trực tiếp Chủ tịch nước, Luật Tổ chức Hệ thống Quản lý Nhà nước… để thể hiện được tính dân chủ thực sự trong việc lựa chọn những người đủ tài đức ra phục vụ nhân dân.

G3. Chính phủ phải có bộ máy linh họat và năng động sáng tạo hơn để đề ra những biện pháp cụ thể, chi tiết và đồng bộ để thực hiện đúng đắn và nhanh chóng các chính sách do Quốc hội đã thông qua.

G4. Coi trọng hơn nữa công cuộc phát triển nông nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến ở mọi vùng miền của đất nước. Cần đề ra những chiến lược và chính sách cụ thể cho từng tỉnh, thành phố và vùng trong việc phát huy những thế mạnh của mình về tài nguyên nhân lực, tài nguyên đất đai, tài nguyên khóang sản, tài nguyên rừng, tài nguyên sông ngòi hồ ao, tài nguyên biển, tài nguyên khí hậu và thổ nhưỡng… để sản xuất ra những mặt hàng nông nghiệp và công nghiệp có giá trị cao cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

G5. Phải đề ra chính sách mới tập trung qũy đất đai để tiến lên nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn nhằm tạo hiệu quả cao hơn trong sản xuất và chế biến nông lâm thủy hải sản.

G6.1. Tăng cường công tác thăm dò và khai thác trên quy mô lớn các mỏ khóang sản cần thiết cho công nghiệp;

G6.2. Hạn chế việc dùng dầu khí làm nhiên liệu, tăng cường việc ứng dụng công nghệ hóa học vào chế biến dầu khí thành các sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho tiêu dùng và sản xuất.

G6.3.Có kế họach sử dụng dòng chảy của các con sông làm đường giao thông phục vụ cho nhu cầu vận tải và du lịch.

G7.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, các hình thức thi cử và có biện pháp quản lý thống nhất việc cấp văn bằng và chứng chỉ trên tòan quốc để tránh nạn bằng giả.

G7.2. Chương trình cải cách giáo dục hiện nay đã có nhiều bước tiến nhưng vẫn cần phải rà soát lại để bổ sung những kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường cho học sinh bậc THCS và PTTH.

G8. Phải xây dựng lại Hệ thống Quản lý Nhà nước theo phương châm “gọn nhẹ, tích cực và hiệu qủa” để giải phóng một lượng lớn lực lượng lao động chất xám ra phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa đất nước.

G9. Cải cách chế độ lương cho công chức và cán bộ quản lý doanh nghiệp theo phương châm: “Làm theo năng lực, hưởng theo giá trị lao động”. Phải có chương trình cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước để gia tăng hiệu quả hoạt động, công khai hóa tình hình tài chính doanh nghiệp để phòng chống tham nhũng.

Advertisements

Một phản hồi

 1. Bùi Đình Quyên góp ý xây dựng quê hương đất nước đẹp giầu ?
  Khái quát về lãnh đạo đất nước ta hiện nay là chưa có lãnh tụ vì Nước , vì Dân , vì Đảng : Vẫn phản phất ít nhiều tính cá nhân và chưa đủ tầm : Xem ra 14 ông bà bộ chính trị quan trí không hản đã cao , đôi khi còn có cách nhìn phiến diện vì quan trí còn rất thấp là tôi nói không hề khách sáo ?
  – ĐÃ LÀ Quan to nhất cả nước thì các vị nên nghĩ đến tiếng thơm tho và danh dự là chính ? Một lòng tận trung với Nước , tận hiếu với Dân , hết lòng giữ uy tín của Đảng như chính con ngươi của mắt mình chỉ có 5 năm thôi thì các vị sẽ được nghi vào lịch sử tiếng thơm muôn thủa , hiện bây giờ chỉ còn khoảng 1000 ngày nữa thôi ? Nhưng thực tế vì quan trí thấp nên đa số họ đi theo tiếng gọi đồng tiền bạc bẽo , Quan trí nước ta thấp nhất là 10 năm nay xuyên suốt 2 thế kỷ : Các ông bộ chính trị phải lên nhớ rằng : không ông nào ăn cơm ngày 4 bũa cơm .không ai ngủ 1 lần được hai cái giường . không ai đi 1 lúc được 2 chiếc ô- tô, không ai ở một lúc được 2 cái nhà ….. Nhu cầu ăn ngon mặc đẹp của các ông hoặc người phục vụ là chuyện nhỏ , cả tương lai con cái các ông bà cũng là chuyện không to ? Chết các ông bà cũng không mang được của đi , Nếu các ông bà vì Dân vì Nước vì Đảng thì khi về hưu được hưởng cảnh thái bình , khi sang thế giới bên kia có hàng triệu người đưa tiễn và thương tiếc ? Nhưng thực tế số lượng không nhỏ ngay trong bộ Chính trị hiện nay vẫn ham tiền ham quyền và lòng đầy thù đoạn với nhân dân làm cho Đất nước điêu tàn , nhân dân oán thán ? thậm trí ngày ngày nguyền rủa các ông ? Nếu các ông tham nhũng bao nhiêu thì dân đều biết cả , và kèm theo lời ai oán nguyền rủa ngày ngày , khi nhìn thấy các ông trên truyền hình ? Tại sao tiếng thơm tho các ông bà không muốn mà lại muốn tiếng xấu mang tới ? Vì các ông Quan trí thấp quá, thậm chí có người còn ở hạng túi áo giá cơm làm khổ Dân,hại Nước , hại Đảng ? khi về hưu nhân dân đời đời nguyền rủa : Như Nông Đức Mạnh ….ngần đây chẳng hạn ? lịch sử nghi vào tiếng xấu ngàn thu ? Hiện nay cứ nhân dân nhìn thấy tham nhũng trên ti vi là buông lời chửi đổng ?
  – Các ông muốn đoạn được tiếng thơm và địa vị cao nhất thì các ông phải vì Nước vì Dân , vì Đảng : Ắt các ông sẽ có lòng dân ? khi đã có lòng dân là sẽ có tất và có cả tiếng thơm . Còn các ông chỉ cần có thêm 1 cây vàng và hại dân để có thì các ông khắc có thêm một nghìn người nguyền rủa các ông ? thậm trí nói thẳng là dân đang chửi đổng các ông hàng ngày và sẽ tạo đần thành bia miệng tiếng đời cho quan tham chứ chắng nói chơi đâu ? Mọi thủ đoạn dù có tinh vi và sảo quyệt đến đâu thì nhân dân đều hiểu cả ? chôn vàng , gửi đô- la , của chìm của nổi , dân đều biết cả ? Rồi tất cả cát bụi lại trở về với cát bụi ? Chính là đa số cá ông bà không chịu tự nhìn lại minh với nhân sinh quan và thế giới quan như nhà vua Trần Nhân Tông ,do vậy hiện trạng nước ta giờ đây Quan trí qúa thấp ? Thật là thiệt thòi cho đất nước con người Việt Nam trong thời gian hiện nay ? Viết xong phản hồi này , dù ai nói ngả nói nghiên tôi vẫn viết chỉ vì dân nhân mà thôi ? Tôi chấp nhận dủi do là chuyện không có gì đáng suy nghĩ ?
  – Còn nũa
  12h 45 ngày 21/3/2013
  – Trong số tổng các bộ đảng viên hiện nay đang có quyền thực lực đang có nhiều % tham nhũng , nhiều % là giặc nội xâm . nhiều % thoái hóa bè dây % , có vài % là việt gian bán nước : Đảng cộng sản Việt Nam :Muốn duy trùy 1 Đảng trong thời gian hiện nay là Đất nước ta đang có thù trong giặc ngoài ? không còn cách nào khác là Đảng cộng sản bắt buộc phải lấy lại uy tín với nhân dân , muốn lấy được uy tín của nhân dân thì không còn cách nào khác là phải tiêu trừ Tham nhũng và điệt giặc nội xâm , diệt Việt gian bán nước đứt điểm ? Bất cứ hành vi nào tổn hại đến nhân dân đều phải trả giá và không thể đảm bảo được sự tồn tài lâu dài ? Vì không sức mạnh nào mạnh bằng sức của lòng dân ? nếu chưa tin thì hồi sau sẽ rõ ?
  – Còn nữa
  THAM NHŨNG ĐANG BIẾN TẤU CAO CẤP : Tin đặc biệt Quan trọng ?
  Chính thức hiện nay nhân dân Việt Nam Đang bị lãnh đạo Chính Phủ và lãng Đạo Ngân hàng nhà nước : Đấm lốc ao ? Chắc rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ ngã trong năm 2013 này vì do quả đấm này : Bằng cách nợ của Vinashin dần chuyển sang nợ chính phủ và Lấy 37.000 tỷ đồng tương đương 1,6 tỷ đô-la để giúp đỡ cho nợ xấu : Có nghĩa là giúp cho sự sai phạm của các bộ tham nhũng ngành ngân hàng , Đại gia rởm và tham nhũng và tội phạm kinh tế xã hội có cơ ngóc đầu lên lần thứ 3 …. Có nghĩa là lấy tiền của dân giúp cho những kẻ làm đất nước nghèo đi và đang sống trên mồ hôi nước mắt của nhân dân ? còn nhân dân lao động thì không có tiền để sản xuất ra của cải vật chất với giá thành rẻ Và chống thất nghiệp , chúng kìm hãm và phá hại nền kinh tế nước nhà đến tàn canh ? Nhân dân đề nghị Đảng , Quốc hội ngăn chặn ngay hành vi này ? Vì đây là quả đấm lốc ao ? nếu không tránh là sẽ dính trưởng Là 100% ?
  Với nhan đề 37 TỈ NGHÌN ĐỒNG ĐỂ LÀM GÌ ? 7 nghìn tỷ đô –la hỗ trợ từ dầu khí là tiền tài nguyên của đất nước . 30 nghìn tỷ của ngân hàng nhà nước là tiền của dân ? không lẽ gì tiền của dân lại hỗ trợ cho tham nhũng bè dây : Nợ xấu chính là cái thây ma hành vi và hậu quả của tham nhũng bè dây ? là kẻ thù của nhân dân lao động ? Móc cơm áo gạo tiền của dân nuôi tham nhũng là không thể chấp nhận được ? Tiền này nguồn thật là của nhân dân : Nhưng ai hưởng và phá hại nền kinh tế và chính trị ra sao : Qúi 3 năm 2013 sẽ biết ngay ? thời gian không xa ? ( Số tiền trên 37 nghìn tỉ đồng này đang ở PVF và Westrn Bank , ngân hàng nhà Nước có thể đưa số tiền này để đưa tỉ lệ nợ xấu từ mức 6% nay chỉ còn là 4,8% ) lợi ích nhóm : Chúng chăm lo cái gì là cái đó là của chúng ? bơn tiền cho cái sai phạm trục lợi cá nhân mà cái sai rất lớn , không ai bị đi tù ? Đây là hiện tượng ngạc nhiên được một số cán bộ Chính Phủ và Ngân hàng manh nha rất muốn thực hiện đã nhiều lần : Nhưng nếu thoát lần này thì coi như nhóm lợi ích đã thành công , nhân dân ta bị là con lừa ? )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: